Endorserzy

Grzegorz Puchalski

 

GRZEGORZ  PUCHALSKI  – klarnecista Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej. Urodził się w Białymstoku. Jest absolwentem białostockich szkół muzycznych – Państwowej Szkoły Muzycznej II st. i Filii Akademii Muzycznej w Warszawie. W czasie studiów (1985) został zaangażowany do Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Białostockiej, a po dwóch latach pracy uzyskał stanowisko pierwszego klarnecisty. Wielokrotnie wykonywał koncerty solowe, zarówno z rodzimą orkiestrą, jak i z Łomżyńską Orkiestrą Kameralną. W latach 1985-88 był członkiem Białostockiego Kwintetu Klarnetów, z którym, obok wielu koncertów, dokonał nagrań radiowych i telewizyjnych.

         Jest założycielem (1988) i kierownikiem artystycznym zespołu kameralnego „Ars Iuvenum”, z którym występuje do dnia dzisiejszego w kraju i za granicą (Austria, Białoruś). Ideą zespołu jest zmienny skład, tworzony w zależności od instrumentarium zawartym w danym repertuarze (od tria po składy nawet trzynastoosobowe). W 2009 roku zespół obchodził 20-lecie istnienia zwieńczone uroczystym koncertem oraz wydaniem płyty kompaktowej i okolicznościowego folderu.

W lipcu 1992 roku odbył mistrzowski kurs klarnetowy w Wiedeńskim Konserwatorium, a w latach 90. doskonalił swoje umiejętności instrumentalne biorąc udział kilkakrotnie w klasach mistrzowskich  prowadzonych przez wybitnych europejskich klarnecistów w ramach corocznych Festiwali Klarnetowych w Krakowie.

W listopadzie 1994 roku klarnecista dokonał solowych nagrań w studio Radia Białystok.

Od 1999 roku pełnił funkcję kierownika grupy klarnetów, a w styczniu 2004 roku został powołany na stanowisko kierownika grupy instrumentów dętych drewnianych Orkiestry Filharmonii Białostockiej.

 

 

W czerwcu 2010 roku otrzymał nagrodę artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt dotychczasowej działalności w dziedzinie muzyki.

Od ponad 24. lat prowadzi również klasę klarnetu w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku, a od 1998 roku pełni jednocześnie obowiązki wicedyrektora tej placówki do spraw Państwowej Szkoły Muzycznej II st

 


Używa produktów firmy

Polecamy

Demon nowa stopa Meteoro Classic Deluxe V8 - kombo gitarowe KAWAI cyfrowe

Producenci